Novice Klub Galerija Forum Blog
           
     
 
Forum :: Sprememba pogojev upokojevanja v letu 2010
7. februar 2010 ob 11:05
TanjaM
Pomembno je poznavanje osnovnih pojmov v zvezi s pokojninskim zavarovanjem.


Delovna doba

Zavarovalna doba, brez upoštevanja dokupljene dobe študija in vojaškega roka ter dodane dobe.


Dodana doba

Čas zunaj zavarovanja, ki se upošteva pri ugotavljanju minimalne pokojninske dobe za pridobitev pravice do starostne pokojnine.


Dokupljena doba

Obdobje, določeno z zakonom, v katerem zavarovalec ni bil vključen v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovnje, šteje pa se v zavarovalno dobo, ob pogoju plačila prispevkov.


Državna pokojnina

Prejemek, ki se ob dopolnitvi določene starosti zagotavlja osebam, določenim z zakonom, ki niso dopolnile minimalne zavarovalne dobe za priznanje pravice do pokojnine, in izpolnjujejo pogoje v skladu zakonom.


Pokojnina

Redni mesečni prejemek, ki uživalcu zagotavlja materialno in socialno varnost za primer starosti, invalidnosti ali smrti zavarovanca.


Pokojninska doba

Zavarovalna in posebna doba, glede na katero se ugotavljajo pogoji za pridobitev pravice do pokojnine in glede na katero se določi odstotek za odmero pokojnine.


Starostna pokojnina

Pokojninski prejemek, ki pripada zavarovancu ob dopolnitvi določene starosti in pokojninske dobe, če izpolnjuje pogoje v skladu s tem zakonom.


Zavarovalna doba

Obdobje, ko je bil zavarovanec vključen v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter obdobja, za katera so bili plačani prispevki.


SPREMEMBA POGOJEV UPOKOJEVANJA V LETU 2010

Prehodne določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določajo, da se vsako leto spreminjajo pogoji upokojevanja. To prehodno obdobje traja od leta 1999 in se bo uskladilo z letom 2014.


Za moške bodo pogoji upokojevanja v letu 2010 enaki kot do sedaj, in sicer:

a) starost 58 let in najmanj 40 let pokojninske dobe
b) starost 63 let in najmanj 20 let pokojninske dobe
c) starost 65 let in najmanj 15 let zavarovalne dobe.

Za upokojitev moškega morata biti izpolnjena oba pogoja hkrati.

Za ženske se pogoji upokojevanja v letu 2010 spreminjajo in znašajo:

a) starost 56 let in 8 mesecev in 37 let in 3 mesece pokojninske dobe (zahtevana starost se povečuje po 4 mesece na leto, pokojninska doba pa po 3 mesece na leto, tako da naj bi po preteku prehodnega obdobja leta 2014 pogoja znašala 58 let starosti in 38 let pokojninske dobe)

b) starost 61 let in minimalno 20 let pokojninske dobe (pogoj starosti se je zadnje leto zviševal po 4 mesece na leto vse do leta 2008 in se je prehodno obdobje končalo)

c) starost 63 let in najmanj 15 let zavarovalne dobe (pogoj starosti se je zadnja leta zviševal po 4 mesece na leto vse do leta 2008, ko znaša 63 let, in se je prehodno obdobje končalo)

Polna starost, ki lahko v določenih primerih vpliva na znižanje ali višanje pokojnine, znaša v letu 2010 za moške 63 let, za ženske pa 56 let in 8 mesecev.

Upokojitvena starost se bo na račun vzgoje in skrbi za otroke na zahtevo zavarovanca (torej ne po uradni dolžnosti) znižala za 5,5 meseca za enega otroka, 13,75 meseca za 2 otroka, 24,75 meseca za tri otroke ter še dodatnih 13,75 meseca za četrtega in naslednje otroke, pri čemer se zahtevana starost v nikakršnem primeru ne more zmanjšati pod 53 let za ženske oz. 58 let za moške.


Tisti ženski zavarovanki iz zgoraj opredeljene skupine a), ki se je v obvezno zavarovanje vključila, preden je dopolnila 18 let starosti, se obravnavana starostna meja na njeno vlogo zniža za vsako tako leto zavarovanja za 9 mesecev, nato pa se dodaja po 1 mesec znižanja za vsako leto zavarovanja, vse do leta 2013, ko se ji bo priznalo 12 mesecev, pri čemer zavarovanka tudi v tem primeru ne more pridobiti pravice do starostne pokojnine pred dopolnitvijo 53 let starosti.

Vsem zavarovancem, torej moškim in ženskam, ki bodo uveljavljali dodatno dobo, se bo v letu 2010 eno leto končanega študija, vojaškega roka in časa, ko je bil zavarovanec prijavljen kot brezposeln na Zavodu RS za zaposlovanje, priznalo v trajanju 9 mesecev za vsako leto, kar pa velja le v primeru, če ta doba ni bila že dokupljena, oz. če ta obdobja niso bila že všteta v pokojninsko dobo. Iz tega izhaja, da je ob uporabi instituta dodatne dobe mogoče na vlogo zavarovanca upoštevati tudi določena obdobja zunaj zavarovanja, ki se dodajajo k pokojninski dobi, vendar se upoštevajo le za izpolnitev minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, ne vplivajo pa na višino pokojninske osnove in na višino pokojnine.

Pokojnina je tako odvisna od višine pokojninske osnove kot tudi od dolžine dopolnjene pokojninske dobe. To namreč vpliva na višino odstotka, v katerem se pokojnina odmeri od pokojninske osnove. Za izračun pokojninske osnove, ki se ugotavlja na podlagi mesečnega povprečja plač, ki jih je zavarovanec prejel, bo odločilnih 18 zaporednih najugodnejših let zavarovanja. Pri tem je treba poudariti, da leto, v katerem pride do upokojitve, ne pride v poštev za izračun pokojninske osnove.

vir: http://www.zalozbaforummedia.si
Število komentarjev: 0
 
Prijava
uporabniško ime
geslo
zadnji blog:
stran je omogočila:
 
  Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper | Tel. +386 5 6658 231; Fax. +386 5 6658 299 | TR.ŠT.10100-0035808321