Novice Klub Galerija Forum Blog
           
     
 
15. marec 2013 TanjaM
Kako postati boljši poslušalec?
Ko poslušate, v povedanem iščite ideje, ne samo dejstva. Če boste poslušali samo dejstva, mogoče ne boste razumeli kaj vam sogovornik želi povedati. V pomoč naj vam bodo naslednja vprašanja, ki si jih zastavite med poslušanjem: Zakaj mi nekdo nekaj razlaga? Kam vse to pelje? Če je vse to res, kaj to dokazuje?

Kako sprejemati kritiko?
Zamenjajte vlogo s tistim, ki vas kritizira. Če bi bili na njegovem mestu, ali bi bili enakega mnenja? Če se z njim ne strinjate, potem mu to tudi povejte. Ne kuhajte zamere.

Kako postati boljši poslušalec?
Ne prehitevajte z zaključki. Ne poslušajte samo začetka stavka in potem sami zapolniti manjkajoči del. Počakajte in pozorno poslušajte. Sprostite misli lastnih idej in poslušajte tiste, ki vam jih predstavlja sogovornik.

Odnosi z zaposlenimi
Ste vedeli, da v Angliji že od leta 2002 velja direktiva (Information & Consultation Directive) po kateri so delodajalci dolžni zaposlenim nedvoumno poročati o perspektivah ohranitve njihovega delovnega mesta. Več si lahko preberete na www.chapr.co.uk.

Poslovna pogajanja
Izkušeni pogajalci najprej ponudijo najvišje (in ne najnižje!) koncesije v začetni fazi pogajanj. Koncesije v nadaljevanju postopoma... zmanjšujejo! Trik? Nasprotna stran dobi vtis, da s časom ne bo pridobila, zato je pripravljena na sklenitev sporazuma takoj ali vsaj prej, kot običajno!

Upravljanje stresa
Ustavite se, poslušajte in skušajte zmanjšati stres in bolje upravljati s časom. Kadar se pojavi problem, prenehajte s trenutno aktivnostjo in ga rešite takoj. Ne ignorirajte malih skrbi, da ne postanejo velike. Stalno iščite načine, da izboljšate karkoli počnete.

Vodenje letnega razgovora
Vpišite na obrazec za vodenje letnega razgovora vizijo, poslanstvo, temeljne vrednote organizacije. Vodja in sodelavec naj presodita skupaj ob letnem razgovoru, kje in v katerih rubrikah obrazca se zrcalijo in kako jih sodelavec lahko uresniči!

Kako učinkovito delegirati?
Ne prevzemite nazaj delegiranih nalog, zato ker imajo zaposleni z njimi nekaj težav. Raje jih spodbudite, da predlagajo tri možne rešitve, nato pa jim pomagajte izbrati najbolj primerno.

Kako izboljšati delovno uspešnost zaposlenih?
Zaposlene obvestite o problemu na jasen, specifičen način. Razložite, kaj morajo narediti. Določite razumen časovni rok za izboljšave. Pojasnite posledice.

Reševanje problemov
Rešili boste več problemov in tudi hitreje, če se boste osredotočali na "kaj je prav" in ne "kdo ima prav"!

Komuniciranje v timu
Zapomnite si naslednjih šest besed - jasno, misliti, odkrito, čutiti, direktno in želeti - saj vam lahko pomagajo izboljšati komunikacijo. Bodite jasni in recite natančno tisto, kar mislite. Bodite odkriti in povejte, kaj čutite. Bodite direktni in povejte, kaj želite.

Kako okrepiti vpliv?
Reagirajte pozitivno na komentarje sodelavcev. Izpostavite njihove dobre kvalitete, pohvalite jih. Imejte ugled dobrega poslušalca. Naj vas ne bo strah nestrinjanja, saj boste tako dobili ugled odkrite osebe, ki je ni strah povedati tudi tisto, kar ni popularno.

Kako učinkovito delegirati?
Za delegiranje je potrebno izbrati primerne naloge, med katere sodijo: iskanje dejstev, zbiranje podatkov, analiza problemov, urejanje potovanj, sestankov, ipd. Nikoli ne delegirajte povratnih informacij zaposlenim ali ocen delovne uspešnosti.

Kako uspešno voditi sestanke?
Naj imajo vaši sestanki več teže in pomena. Prosite zaposlene, da sodelujejo pri oblikovanju dnevnega reda. Teden dni pred sestankom naj vam preko elektronske pošte posredujejo vsaj dva predloga ali vprašanja, ki bi jih lahko obravnavali na sestanku.

Kako uspešno posredovati povratne informacije?
Kadar posredujete povratne informacije, začnite z "jaz" ali "po mojem mnenju". S tem pokažete, da sprejemate odgovornost za to, kar želite povedati. Hkrati se izognete vtisu, da tudi drugi delijo vaše mnenje.

Vir: www.dialogos.si
 
Prijava
uporabniško ime
geslo
zadnja tema:
stran je omogočila:
 
  Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper | Tel. +386 5 6658 231; Fax. +386 5 6658 299 | TR.ŠT.10100-0035808321